CE$
ind_fris
Kotetsu Shoichiro
in the blue shirt
tofubeats